Nieuws

Print deze pagina
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Dentergem-Centrum”

Het ontwerp ligt voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis te Dentergem, Kerkstraat 1, 8720 Dentergem, dienst ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 60 dagen, hetzij van 14 juli 2017 tot en met 11 september 2017, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16.15 u. (maandag-, woensdag- en donderdagnamiddag gesloten).

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Kerkstraat 1, 8720 Dentergem), dit per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

U kan ook onderstaande documenten hier online raadplegen

  • Toelichtingsnota
  • Voorschriften
  • Bestemmingsplan
  • Onteigeningsplan
  • Plan bestaande toestand, luchtfoto en juridische toestand
Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login