Omgevingsambtenaar - stedenbouwkundige (niveau A)

Print deze pagina
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening en staat als expert in voor het verlenen van advies aan het bestuur en de burgers. Je staat in voor de verwerking van stedenbouwkundige dossiers / omgevingsvergunningen en coördineert de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Einddatum:4 december 2017

Duur

Statutaire benoeming

Aanbod

Je geniet van verschillende sociale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding.

Verder kan je genieten van loopbaangerichte opleidingen en een gunstige vakantieregeling.

Verloning volgens barema waarbij beroepservaring in de privésector of als zelfstandige tot max. 10 jaar in aanmerking wordt genomen (op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie).

Voor de functie wordt ook een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.

Bijkomende Informatie

Meer informatie omtrent de algemene en specifieke aanwervingsvoorwaarden, de functie-inhoud,… kan u op aanvraag verkrijgen bij:

Interesse

Wie wenst deel te nemen aan het aanwervingsexamen, dient zijn / haar kandidatuur zoals omschreven in de infobundel uiterlijk op 4 december 2017 aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het College van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem.

Bijlagen

Functie omschrijving
O.C.M.W
O.C.M.W. Dentergem 
Kasteeldreef 1
8720 Wakken
Tel.: 056 62 10 10
      
Ma 9-11.30 en 13.30-16.30 uur
Di 9-11.30 uur
Wo 9-11.30 en 12.30-14.00 uur
Do 9-11.30 en 13.30-17.00 uur
Vr 9-11.30 en 13.30-14.30 uur
   

Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login