Evolutie energiefactuur

Print deze pagina

Evolutie van de energiefactuur vanaf 1 januari 2016

De evolutie van de energiefactuur kwam de afgelopen periode reeds meermaals in de media aan bod. Dat we bijgevolg allemaal een prijsstijging kunnen verwachten, staat dan ook als een paal boven water. Verschillende energieleveranciers hebben inmiddels preventief de maandelijkse voorschotten van hun klanten verhoogd. Op die manier hoopt men een hoge opleg bij de jaarafrekening te vermijden. Weet dat u als klant uw voorschotbedragen kunt laten aanpassen; maar dat voorkomen ook in dit geval beter is dan genezen. Bij betaling van te lage voorschotten is een risico op hoge opleg bij de jaarafrekening immers onvermijdelijk.

Hieronder geven wij u graag duiding bij de te verwachten prijsstijgingen. We reiken we u tevens een alternatief ter hand waarbij u de meest voordelige energieleverancier voor uw situatie kunt selecteren.

1 januari 2016 – Verrekening saldi uit het verleden (jaren 2010-2014) - netbeheerders

De historische saldi bij de distributienetbeheerders zijn ontstaan onder een oudere, federale regulering waarbij de winst voor de netbeheerder jaarlijks was gegarandeerd, wat a.h.w. de kosten ook waren. Op het einde van het jaar kon hij elk teveel aan kosten (onvoldoende winst) of teveel aan opbrengsten (te veel winst) parkeren op zijn boekhoudkundige balans. Onlangs heeft het Hof van Beroep beslist dat hoewel de CREG deze in het verleden had moeten doorrekenen, het nu aan de VREG is om de saldi over de jaren 2010-2014 te bepalen en te laten doorrekenen. 

De distributienettarieven 2014 waren identiek aan de tarieven in 2012. In 2012 besliste de vorige bevoegde regulator CREG dat de distributienettarieven voor 2012 verlengd werden naar 2013 en 2014. Deze tarieven kwamen tot stand op basis van een budgetoefening die de distributienetbeheerders rond 2008 omtrent hun netkosten maakten. Dit betekent dat de distributienetbeheerders in 2008 een inschatting moesten maken van de kosten die ze in 2012 ( en dus ook in 2014 als gevolg van de verlenging van de tarieven 2012 naar 2013 en 2014) zouden maken.

Het correct inschatten van de kosten en opbrengsten die de distributienetbeheerder over 4 jaar zal hebben is een moeilijke oefening. Het feit dat dit moeilijk vooraf in te schatten valt, blijkt uit de jaarlijkse saldi die de distributienetbeheerders jaarlijks op hun balans hebben overgeboekt. Deze saldi omvatten de afwijking tussen de in 2008 gebudgetteerde cijfers voor een boekjaar en de werkelijke cijfers voor datzelfde boekjaar. Over de periode 2009-2014 werden steeds grote tekorten (budget < werkelijkheid) op de balansen van de meeste elektriciteitsdistributienetbeheerders geboekt.

Zij werden immers geconfronteerd met veel op te kopen certificaten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling, meer dan oorspronkelijk was gebudgetteerd. Als het budget vooraf fout was, waren ook de distributienettarieven ( gebaseerd op die budgetten) toen fout (te laag). De distributienetbeheerders hebben hiervoor leningen moeten aangaan bij financiële instellingen om de tekorten in tussentijd op te vangen. Dit kan natuurlijk niet blijvend volgehouden worden.

Over hoeveel jaar worden deze saldi verrekend?
Er wordt alvast 20% van de saldi als voorschot doorgerekend in 2016. Bij elektriciteit zijn er meestal tekorten. Deze zullen zorgen voor een tariefverhoging. Bij aardgas waren er vaak overschotten. Deze zorgen voor een tariefdaling.

Zijn de saldi verschillend in het gebied van Eandis en Infrax?
Ja, de distributienettarieven van de distributienetbeheerders onder Eandis zijn nog verhoogd sinds 2011. Dat vertaalt zich in relatief kleinere historische saldi bij de Eandis-distributienetbeheerders  dan bij de distributienetbeheerders onder Infrax. Bovendien zijn de saldi ook verschillend bij de verschillende distributienetbeheerders van Eandis en Infrax. De saldi zijn immers een gevolg van de verschillen tussen de werkelijke kosten en de gebudgetteerde kosten binnen elk van deze distributienetbeheerders.

1 januari 2016 – Afschaffing gratis elektriciteit

Dit zorgt ervoor dat voor gezinnen:
  • de energiekost stijgt: omdat u geen gratis elektriciteit meer krijgt, moet u uw volledige verbruik betalen en niet meer vanaf bijvoorbeeld de 401ste kilowattuur (voor een gezin met 3 personen);
  • het distributienettarief/kWh daalt: de kostprijs van de kortingen aan gratis elektriciteit wordt niet meer doorgerekend in het distributienettarief, ook verlaagt de administratieve last van de distributienetbeheerders.

1 maart 2016 – Heffing Vlaamse Regering

De Vlaamse regering keurde een verhoogde energieheffing goed. Deze heffing (Bijdrage energiefonds) bestond al en bedroeg 0,15 euro/maand tussen januari en juni 2015 en 0,34 euro/maand tussen juli en december 2015. Voor de maanden januari en februari 2016 bedraagt deze 0,25 euro/maand.

Deze heffing is dus niet nieuw, het gaat om een verhoging vanaf 1 maart 2016. Vanaf 1 maart 2016 wordt de bijdrage berekend op basis van het verbruik. Voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3.500 kWh per jaar en 1 afnamepunt in huis gaat het om 100 euro per jaar. Het gaat om een jaarlijkse heffing per afnamepunt voor elektriciteit, waarop geen BTW wordt aangerekend. Het is een politieke keuze geweest om het bedrag niet te baseren op het verbruik. Mensen met een elektrische verwarming hebben vaak een hoger verbruik, afnemers die meer dan 5000 kWh (5 MwH) verbruiken, zullen een hogere heffing betalen (zie tabel).

Beschermde afnemers, klanten met een actieve budgetmeter of stroombegrenzer betalen 25 euro per jaar ongeacht hun jaarverbruik.

Verbruik - Totale heffing (euro/jaar)
Beschermde klanten, actieve budgetmeter, actieve stroombegrenzer - 25
tot 5 MegaWh - 100
5 tot 10 MWh - 130
10 tot 20 MWh - 290
20 tot 50 MWh - 770
50 tot 100 MWh - 1300

Prijzen vergelijken: De V-test

Gezien de te verwachten prijsstijgingen is het aangewezen om de meest voordelige energieleverancier te kennen. De V-test is een online module van de VREG waarmee u elektriciteits- en aardgascontracten kan vergelijken (http://vtest.vreg.be). U wacht best tot u over een recente jaarafrekening beschikt vooraleer de test te doen.

De V-test staat voor:
  • een objectieve vergelijking van de verschillende elektriciteits- en aardgasproducten van alle energieleveranciers in Vlaanderen.
  • een module waarmee u op basis van uw verbruik berekent hoeveel u het komende jaar zou betalen als u nu een contract afsluit met een leverancier.
De V-test® wordt maandelijks aangepast met de meest actuele prijzen. De resultaten zijn een schatting en geen exacte prijsvoorspelling van uw eindafrekening.

Het veranderen van energieleverancier kan gratis, evenwel mits het respecteren van een opzegperiode.

Kom gerust langs bij de Woonwinkel indien u geholpen wil worden om de beschikbare vergelijkingstools op het internet te gebruiken, zodat je zelf een keuze kunt maken met kennis van zaken (prijs, vast of variabel contract, dag-/nachttarief, groene energie,...).


Milieu
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 19
      
 
 
Ma 8.30-12 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 en 13.30-16.30 uur

 
 
 
 

 

Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login