Home

Print deze paginaIVIO Ophaalkalender 2015

In december valt de nieuwe ophaalkalender in de bus. De kalender brengt je alle vertrouwde informatie zoals de ophaaldata, de openingsuren en sluitingsdagen van de recyclageparken, de sorteerregels, informatie over de recyclage-app van Fost Plus, Recupel en Bebat waarbij je ook de ophaaldata en nuttige info van I.V.I.O. kan opvragen en de de data voor de ophaling van grofvuil op afroep tegen betaling. Bijhouden dus!

Heb je geen kalender ontvangen of kreeg je een verkeerde kalender in je bus, dan kan je bij de milieudienst van de gemeente of bij I.V.I.O. terecht of raadpleeg op www.ivio.be de ophaalkalender. Je kan ook via www.ivio/dok de kalender integreren in je google-, hotmail- of outlookagenda.

Login