Openbare onderzoeken

Print deze pagina
bekendmaking beslissing OMV - Deinzestraat 72, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018064368

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door LANDMETERSKANTOOR DEBIE, Abeelestraat 26B te 8710 Wielsbeke werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 72, Deinzestraat 72A, Heuvelhoekstraat 33, Heuvelhoekstraat 33A, Heuvelhoekstraat 33B, Heuvelhoekstraat 33C, Heuvelhoekstraat 33D, Heuvelhoekstraat 33E te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 192P, 194R.

Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften mbt vloerpeil, reliëfwijzigingen en afsluitingen van verkaveling 2016/15/vk.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.
bekendmaking beslissing OMV - Molenhove 7, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018053311

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Sabine Jeanne Moerman, Molenhove 7 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenhove 7 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1034N.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een garage/tuinhuis.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Molenhove 7, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018053311

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Sabine Jeanne Moerman, Molenhove 7 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenhove 7 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1034N.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een garage/tuinhuis.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Groenweg 13, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018043767

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Marc Vandecapelle, Groeneweg 13 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Groeneweg 13 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 140S.

Het betreft een aanvraag tot het isoleren van gevels en aanbrengen van siliconensierpleister.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Markegemstraat&Nieuwstraat, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018034867

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de Gebr. Van Renterghem, Bergstraat 16 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat 58, 60, 62, Nieuwstraat 4 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 232_, 233A, 240B, 248B.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 4 rijwoningen met 3 garages na afbraak van 3 woningen en 3 garages.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Peerdebruggestraat 7, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018061737

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Koen Marijsse, Peerdebruggestraat 7 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Peerdebruggestraat 7 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 595Y.

Het betreft een aanvraag tot het omheining gebruik ander materiaal dan in verkavelingsvoorschriften.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 14 juni 2018 tot en met 14 juli 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018061737) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem vóór 15 juli 2018.

bekendmaking beslissing OMV - Heuvelhoekstraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018047589

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 1 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Lemey - Braekevelt, Veldstraat 4 te 8760 Meulebeke werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Heuvelhoekstraat zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 190K, 192P.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande woning met carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Ommegangstraat 20, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018041698

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 1 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Rudy VAN HAUWAERT, Ommegangstraat 20 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Ommegangstraat 20 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 769/2P.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van de woning en plaatsen carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Deinzestraat 20, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018056029

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 1 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Luc Marc Van Betsbrugge, Deinzestraat 20 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 20 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie C, perceel 20X2.

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen raamopeningen en vervangen gevelsteen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.
bekendmaking beslissing OMV - Heuvelhoekstraat 33, Denterem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018050590

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 1 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Karel Maes, Nieuwe Veldstraat 4 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Heuvelhoekstraat 33, Heuvelhoekstraat 33A, Heuvelhoekstraat 33B, Heuvelhoekstraat 33C, Heuvelhoekstraat 33D, Heuvelhoekstraat 33E te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 190K, 194R, 197_.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande woning met carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.
bekendmaking beslissing OMV - Oeselgemstraat 27, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018055223

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 25 mei 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Henk Jozef Boone, Oeselgemstraat 27 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oeselgemstraat 27 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 37016, sectie B, perceel 979E2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep
Bekendmaking beslissing OMV - Wakkenstraat 83, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018043834

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 18 mei 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door mevrouw Carine Georgine Cannie, Wakkenstraat 54 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkenstraat 83 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 182M.

Het betreft een aanvraag tot de afbraak van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking meldingsakte OMV, Papegaaistraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2018043390

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 18 mei 2018 akte werd genomen van een melding voor stedenbouwkundige handelingen, ingediend door NV Oosthoek, Stokstraat 36 te 9770 Kruishoutem.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Papegaaistraat zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie A, perceel 165C.

Het betreft een melding voor het opdeling loods.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Bekendmaking beslissing OMV - Ter Plancken 14, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018023521

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 18 mei 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Haerens - Deman, Markegemstraat 71 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Ter Plancken 14 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1135E, 1135F.

Het betreft een aanvraag tot het oprichten van een carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Bekendmaking beslissing OMV - Heuvelhoekstraat 4, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018026077

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 18 mei 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Dhont - Claeys, Heuvelhoekstraat 4 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Heuvelhoekstraat 4 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 218D3.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen woning en garage.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Bekendmaking beslissing OMV - Wapenplaats zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018037935

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 18 mei 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Gemeente Dentergem, Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wapenplaats zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 475A.

Het betreft een aanvraag tot het oprichten van een bergplaats.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.
Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login