Openbare onderzoeken

Print deze pagina
bekendmaking beslissing OMV - XX, Markegemstraat 41, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019031714

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 10 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat 41 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 178K.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Tieltstraat 21, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019025499

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 10 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd deels vergund en deels geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltstraat 21 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, perceel 102F, 102H, 102K.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van de woning en een bijgebouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Statiestraat 69, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019026445

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 10 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 69 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 414S2.

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van bijgebouwen en herbouwen van veranda.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Kapellestraat 83A, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019024050

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kapellestraat 83A te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 769X.

Het betreft een aanvraag tot het verhogen van een bestaande carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Oeselgemstraat 12, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019022929

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oeselgemstraat 12 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1005P.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een carport en aanleggen van een oprit.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking openbaar onderzoek OMV - XX, Wontergemstraat 79, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019039970

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX, Wontergemstraat(Den) 79 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wontergemstraat 79 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 370E9, 370F9, 370G9.

Het betreft een aanvraag tot een functiewijziging uitvaartcentrum en aanvraag voor 4 rouwkamers.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 10 mei 2019 tot en met 8 juni 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019039970) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 8 juni 2019.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Diepestraat 7, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019039074

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 april 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Paul Deschamellaan 136 bus 9 te 1030 Brussel werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Diepestraat 7 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 802D.

Het betreft een aanvraag tot het herbouw van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Brouwerijstraat 1B, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019023902

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 april 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Brouwerijstraat 1B te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Brouwerijstraat 1B te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 74Z.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Boerderijstraat 6, Wakken

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019012005

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 april 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Boerderijstraat 6 te 8720 wakken werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Boerderijstraat 6 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie A, perceel 55D3, 55Y2.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een woning en regularisatie.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Vijvestraat 39, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019000163

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 april 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem werd deels vergund en deels geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Galgestraat zn en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1049H2.

Het betreft een aanvraag tot het functiewijziging van een loods en aanvraag voor opslag.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Antoon Van Bourgondiëlaan 9, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019033104

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 april 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Antoon Van Bourgondiëlaan 9 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Antoon Van Bourgondiëlaan 9 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1E3.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een ééngezinswoning en regularisatie van een carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Dreve 39, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019011476

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 april 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Dreve 39 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dreve 39 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 330T2.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een dakkapel.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking meldingsakte OMV - XX, Oeselgemstraat 48, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2019037298

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 maart 2019 akte werd genomen van een melding voor stedenbouwkundige handelingen, ingediend door XX, Oeselgemstraat 50 te 8720 Dentergem.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Oeselgemstraat 48 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 980L2.

Het betreft een melding voor een zorgwoning.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Deinzestraat 7_4, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019031023

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Deinzestraat 7_4 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 7_4 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 226K4.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een pergola.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Oeselgemstraat 42, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019030849

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Oeselgemstraat 33 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oeselgemstraat 42 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 991M, 991R.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een apotheek met een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Wakkenstraat 93, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019003243

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Wakkenstraat 93 te 8720 Markegem BELGIE werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkenstraat 93 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 184C2.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login