Bestemmingsplannen

Print deze pagina

Bestemmingsplannen geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde percelen of gebieden. Ze kennen bestemmingscategorieën toe aan percelen en gebieden zoals bv. wonen, bos, economie of landbouw.
 
We onderscheiden voor het grondgebied van de gemeente Dentergem volgende bestemmingsplannen:

  • Het gewestplan Roeselare-Tielt (dd. 17/12/1979)
  • Bijzondere plannen van aanleg (BPA’s)
  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)


Stedenbouw
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 18
      
Ma 8.30-12 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
   

Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login