Milieu en natuur

Print deze pagina

Milieu is een belangrijk beleidsdomein. Vlaanderen is dicht bebouwd, heeft een grote verkeersdrukte, er is veel industrie en een intensieve landbouw. Het milieu komt dan ook vaak sterk onder druk te staan. 

Het is een gezamenlijke opdracht van verschillende overheden, bedrijven, burgers en verenigingen om die uitdaging aan te pakken. Ook gemeente Dentergem neemt op dat vlak haar verantwoordelijkheid en tracht een goed milieubelei uit te werken.Milieu
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 19
      
 
 
Ma 8.30-12 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 en 13.30-16.30 uur

 
 
 
 

 

Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login