Home

Print deze paginaBIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST: ZETELVERDELING

In toepassing van artikel 91 van het decreet over het lokaal bestuur wordt bekend gemaakt dat de zetelverdeling van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst de volgende is:
•    EENDRACHT: 4 zetels
•    FOCUS8720: 2 zetels
Deze zetelverdeling is in toepassing van artikel 91 van het decreet over het lokaal bestuur namelijk “…§ 2. De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst te delen door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de raad beschikt. Het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan.
De niet-rechtstreeks verworven zetels worden toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen van het resultaat van de bewerking, vermeld in het eerste lid. Bij gelijkheid van decimalen van twee of meer lijsten of groepen van lijsten, wordt de zetel toegewezen aan de lijst of groep van lijsten met het hoogste stemcijfer, bepaald overeenkomstig artikel 165 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. …”.

 
OPROEP: wij zoeken leden voor het adviesorgaan voor gemeentelijke ontmoetingscentra

Tot op heden bestonden er twee adviescomités voor het beheer van de ontmoetingscentra in onze gemeente. Enerzijds het comité JOC-PAX en anderzijds het comité Hondius-Leieheem.

Het is de bedoeling om in 2019 tot een allesomvattend adviesorgaan te komen. Er zal een voorstel voor een nieuwe structuur uitgewerkt worden en voorgesteld worden aan de gemeenteraad.

Met het oog op de voorbereiding ervan, richten wij ons tot verenigingen die veelvuldig gebruik maken van deze ontmoetingscentra. Indien u een geschikte afgevaardigde hebt in uw rangen om in de nieuwe structuur te zetelen, gelieve dit te melden aan de cultuurfunctionaris (cultuurfunctionaris@dentergem.be of 051 57 55 14) voor eind januari 2019.  De kandidaturen zullen nadien onderzocht worden.

 
Aangifteperiode voor illegale vuurwapens, laders en munitie

Door de Wetwijziging van 7 januari 2018 werd er voorzien in aangifteperiode tot 31 december 2018 om vuurwapens in regel te brengen met de huidige wetgeving. Deze aangifte is kosteloos.

Als u illegaal beschikt over vergunningsplichtige vuurwapens, munitie of laders en u laat die niet regulariseren dan riskeert u een gevangenisstraf van één maand tot 5 jaar en een geldboete van 100 euro tot 25000 euro.

Meer informatie hierover vindt U in de brochure van de FOD Justitie of op de website: https://justitie.belgium.be/nl/publicaties/de_gewijzigde_wapenwet_van_2018

Indien U vragen heeft kan U altijd contact opnemen via e-mail op PZ.MIDOW.INTERVENTIE@police.belgium.eu of telefonisch op het algemeen nummer van de Politiezone MIDOW 056 67 19 48.

 
VUURWERK, VERKNAL UW FEESTJE NIET
De eindejaarsfeesten staan weer voor de deur en misschien denkt u eraan om de overgang van oud naar nieuw extra in de verf te zetten met een spetterend vuurwerk.
Maar kijk toch uit: vuurwerk van slechte kwaliteit of dat verkeerd wordt gebruikt, kan van een supergezellige avond snel een heuse nachtmerrie maken. Brandwonden, blindheid… Ieder jaar weer worden veel te veel mensen slachtoffer van ongelukken met vuurwerk met vaak onomkeerbare gevolgen. Volg daarom deze tips om uw feestje niet te verknallen.
Uitschrijven voor papieren telefoongidsen

Als milieubewuste gemeente kiezen wij samen met FCR Media, de uitgever van goudengids en wittegids, voor een gezamenlijke verdeling van de telefoonboeken.

Gebruikt u de papieren gids niet meer?
Schrijf u dan voor 01/04/2019 uit via https://fcrmedia.be/uitschrijven-boek/.

Bedrijven en adressen opzoeken kan ook ecologisch via www.goudengids.be en www.wittegids.be.

 
Dump je kattenbakvulling niet langs de weg!

Wist je dat je
- kattenbakvulling in de restafvalzak kan stoppen? De zak mag echter niet meer dan 15 kg wegen.
- kattenbakvulling op het recyclagepark kan achterlaten in de container met inert materiaal? Breng je minder dan 1/4m³ binnen, dan is het gratis. Vanaf 1/4 m³, betaal je € 20.
- kattenbakvulling niet mag uitstrooien op onbebouwde percelen of bermen?

 
haal je gratis huisdiersticker in het gemeentehuis

Je kan op het gemeentehuis, bij de dienst bevolking, gratis een huisdiersticker afhalen.
Door deze sticker op het raam of de deur van je woning te kleven, laat je aan de hulpdiensten weten hoeveel én welke huisdieren aanwezig zijn. Zo wil de Vlaamse overheid het aantal huisdieren dat sterft in een woningbrand drastisch verminderen.

 
Gedicht. Over Groot-Dentergem.
Gedicht van Gilbert Vangampelaere
Openbare werken
Momenteel is er geen informatie beschikbaar over de openbare werken.
Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Gids openingsuren

Op deze link vindt u de openingsuren van handelaars in Groot-Dentergem.

Apotheek van wacht

Check www.apotheek.be
of bel 0903 99 00
voor de dichtsbijzijnde apotheek
met wachtdienst (24/24u).

 

Login