Werken in Oeselgem - UPDATE 22 MEI

Print deze paginaFase 5 kruispunt Deinzestraat - Brugstraat onderbroken

Vordering der werken

Deze week wordt de riolering afgewerkt op het stuk dat nu afgesloten is ter hoogte van het kerkplein.

De week van 29 mei worden de huisaansluitingen (= overkoppelen van de rioleringen van de woningen op de nieuw geplaatste riolering in de weg) uitgevoerd. 

In de week van 5 juni zou dan gestart worden met de bovenbouw van de weg en zullen de borduren geplaatst worden.


Omleiding

Voor wat het éénrichingsverkeer in de Vaerestraat en Houtstraat betreft, stond de signalisatie van de aannemer lange tijd foutief of zelfs niet opgesteld. De signalisatie staat ondertussen correct en de politie heeft reeds vastgesteld dat er heel wat inbreuken gebeurd zijn in de voorziene éénrichting. Vanaf heden zullen ze echter controles uitvoeren of het verkeersreglement nageleefd wordt in deze zone.

Hieronder nog eens het plan van de éénrichtingssituatie. 

Zie ook plan in bijlage. javascript:void(0);/*1493740768640*/

Mensen komende van Olsene die naar verste zijde van Oeselgem moeten via "Tapuyt" en Volderstraat rijden (weg parallel met de Houtstraat/Vaerestraat maar nog een stukje verder).

Geschatte timing

Bedoeling is om mits geen onverwachte hindernissen (weer, nutsleidingen die in de weg zitten, andere onvoorziene zaken) om circa rond het bouwverlof ter hoogte van kruispunt met de Volderstraat te zitten, maar dit is dan al de volgende fase van het werk. Hier wordt dan opnieuw over gecommuniceerd via de website. 


 

Technische dienst
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 23
      
Ma 8.30-12 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
   

Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login