Nieuws

Print deze pagina
Word jij onze collega?


Gemeente Dentergem gaat over tot aanwerving (m/v) van onderstaande voltijdse (38/38sten) statutaire medewerkers:
  • Als OMGEVINGSAMBTENAAR – STEDENBOUWKUNDIGE ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening en sta je als expert in voor het verlenen van advies aan het bestuur en de burgers. Verder ben je verantwoordelijk voor de verwerking van omgevingsvergunningen en coördineer je de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
  • Als DESKUNDIGE MILIEU ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van het lokaal milieubeleid, lever je een correcte dienstverlening omtrent alle materies m.b.t. milieu en aanverwante materies o.a. landbouw, mobiliteit, afvalbeleid,… en bied je ondersteuning aan de omgevingsambtenaar/stedenbouwkundige.
AANBOD
Je geniet van verschillende sociale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding. Verder kan je genieten van loopbaangerichte opleidingen en een gunstige vakantieregeling. Verloning volgens barema waarbij beroepservaring in de privésector of als zelfstandige tot max. 10 jaar in aanmerking wordt genomen (op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie). Voor de functie wordt ook een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.

INTERESSE
Wie wenst deel te nemen aan het aanwervingsexamen, dient zijn/ haar kandidatuur zoals omschreven in de infobundel én uiterlijk op 4 december 2017 aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem.

VOORWAARDEN
Meer informatie omtrent de algemene en specifieke aanwervingsvoorwaarden, de functie-inhoud, enz. kan je verkrijgen:
• bij de personeelsdienst op nummer 051 57 55 25
• via mail: personeel@dentergem.be
• of consulteer de infobundels op de website van de gemeente: www.dentergem.be/vacatures
Schrijf je in voor de groepsaankoop voor groene energie

Er wordt opnieuw een groepsaankoop voor groene energie gelanceerd. Inschrijven kan van 1 december tot en met 1 februari. Meer informatie lees je hier.
Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod voor beregening vanuit onbevaarbare waterlopen in het Leiebekken
De volledige tekst van het politiebesluit kan u terugvinden op de homepage onder de rubriek "BEKENDMAKING"
Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login