Home

Print deze paginaGratis advies en subsidie voor bomen, hagen en poelen op het platteland

Deze winter worden er in ’t West-Vlaamse hart zo maar eventjes 45 landschapsplannen bij landbouwers en particulieren in het buitengebied uitgevoerd. Zo’n plan omvat de aanplant van streekeigen bomen, hagen, houtkanten en/of fruitboomgaarden. Ook het graven van een poel behoort tot de mogelijkheden. De landschapsconsulent van ’t West-Vlaamse hart stond in voor de planopmaak en de bestelling van het plantgoed. Naargelang de situatie konden de eigenaars rekenen op een subsidie voor het plantgoed en de graafwerken of zelfs op een volledige realisatie van het plan.

De provincie, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart en de gemeente Dentergem bieden deze ondersteuning omdat kleine landschapselementen onmisbaar zijn in mooi en natuurlijk landschap. Na dit plantseizoen start de landschapsconsulent in het voorjaar met de opmaak van nieuwe plannen.

Woon je landelijk en ben je eigenaar van een weide, akker, braakliggend stuk grond of een grote tuin? Overweeg je om er streekeigen bomen en struiken te planten? Heb je plannen voor een poel? Contacteer dan de landschapsconsulent van ’t West-Vlaamse hart om je vragen en plannen toe te lichten. Meer info: http://www.westvlaamsehart.be/landschapsbedrijfsplan.html - 0494 50 29 31

 
Lenteschoonmaak in Dentergem

Op zaterdag 16 maart 2019 organiseert het gemeentebestuur een nieuwe opruimactie van zwerfvuil. Zwerfvuil ontsiert niet alleen de buurt waarin het terecht komt, het berokkent ook grote schade aan het milieu. Help jij mee opruimen?

We spreken af om 9 uur aan de parking van de sporthal (Brouwerijstraat 21, Markegem). Gedurende een drietal uren speuren we de bermen en het openbaar domein af op zoek naar zwerfvuil. Het gemeentebestuur zorgt voor afvalzakken, hesjes, handschoenen, prikkers. Op de middag wordt soep voorzien.

We doen een warme oproep aan iedereen om zijn steentje bij te dragen voor een propere buurt.

Wil je komen helpen? Geef een seintje voor 11 maart aan Rita Marichael van de Dienst milieu op 051 57 55 19  of op milieu@dentergem.be

 
Cursus vormsnoei hoogstamfruitbomen - Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof - za 16 maart '19

Foto

Heb je zelf hoogstamfruit of wil je in de toekomst graag een boomgaard aanleggen? Met deze basiscursus vormsnoei maken de Nationale Boomgaardenstichting en 't West-Vlaamse hart je wegwijs om je bomen in vorm te houden. 
 
Een correcte snoei is niet alleen belangrijk voor de oogst, maar draagt ook bij tot het vormen van gezonde en landschappelijk waardevolle hoogstamfruitbomen, die voor mens en dier veel te bieden hebben.
 
Vaak is de drempel echter hoog om zomaar de snoeischaar in je bomen te zetten. Het deskundige advies van lesgever Ivan Maertens van de Nationale Boomgaardenstichting helpt je hiermee op weg.
 
Na de theorieles nemen de cursisten zelf de snoeischaar in de hand en trekken ze de boomgaard in om onder begeleiding een aantal fruitbomen van diverse leeftijden te snoeien.
 
Wanneer: zaterdag 16 maart van 9u tot 12u
Waar: Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof, Kokelarestraat in Izegem. Exacte plaats van afspraak krijg je bij inschrijving. 
Kostprijs: 5 euro
Benodigdheden: snoeischaar + aangepaste kledij
Info en inschrijven: westvlaamsehart@west-vlaanderen.be - 051 27 55 50
Organisatie: Nationale Boomgaardenstichting i.s.m. 't West-Vlaamse hart

 
Toffe job? IBO Scoebidoe zoekt 2 kinderbegeleiders voor de buitenschoolse kinderopvang

IBO Scoebidoe zoekt twee kinderbegeleiders om het team te versterken? Als begeleider buitenschoolse kinderopvang organiseer je dagelijkse opvang van kleuters en lagereschoolkinderen (2,5-12jaar). Je hebt oog voor het creëren van een veilige, sfeervolle omgeving, waarin het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind gestimuleerd wordt. Je communiceert op een open en respectvolle manier met kinderen, ouders, teamgenoten en de coördinator. Je brengt variatie in je activiteiten en houdt hierbij rekening met de verschillende leeftijden van de kinderen. Je staat in voor administratieve taken eigen aan de werking. Jouw enthousiasme zorgt ervoor dat een kind met plezier naar de opvang komt en de ouder je het volle vertrouwen schenkt. Flexibiliteit is een must. Alle info: https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/58457377/2-kinderbegeleiders-buitenschoolse-kinderopvang

 
Binnenwerken aan Leieheem Oeselgem starten in 2020

Vanaf 1 januari 2020 starten er binnenwerken aan het Ontmoetingscentrum Leieheem in Oeselgem. De werken zullen ongeveer 6 maanden duren. Voor die periode worden er geen reservaties genoteerd.

De reservaties die reeds ingepland staan in de periode ervoor, komen niet in het gedrang. 

 
Huis van het Kind Dentergem is erkend!

Hoera! Huis van het Kind dentergem is erkend! Daarmee willen we er zijn voor alle gezinnen en voor iedereen die betrokken is bij het grootbrengen van kinderen en jongeren. Je kan er terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het Huis van het Kind is een samenwerking tussen diverse organisaties die inzetten op kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning en zo veel meer. Kom zeker eens langs. Het Huis van het Kind opent de deuren vanaf januari 2019 in het Sociaal Huis Wegwijs.

Contactpersoon is Enya De Larivière, Kasteeldreef 1, 8720 Wakken - 056 62 10 16 - huisvanhetkind@ocmwdentergem.be.

Openingsuren: dinsdag van 9-11 uur en woensdag van 15-16 uur of op afspraak.

 
Schrijf je nu in voor de Techniekacademie!
vacature westtoer

 
OPROEP: wij zoeken leden voor het adviesorgaan voor gemeentelijke ontmoetingscentra

Tot op heden bestonden er twee adviescomités voor het beheer van de ontmoetingscentra in onze gemeente. Enerzijds het comité JOC-PAX en anderzijds het comité Hondius-Leieheem.

Het is de bedoeling om in 2019 tot een allesomvattend adviesorgaan te komen. Er zal een voorstel voor een nieuwe structuur uitgewerkt worden en voorgesteld worden aan de gemeenteraad.

Met het oog op de voorbereiding ervan, richten wij ons tot verenigingen die veelvuldig gebruik maken van deze ontmoetingscentra. Indien u een geschikte afgevaardigde hebt in uw rangen om in de nieuwe structuur te zetelen, gelieve dit te melden aan de cultuurfunctionaris (cultuurfunctionaris@dentergem.be of 051 57 55 14) voor eind januari 2019.  De kandidaturen zullen nadien onderzocht worden.

 
Uitschrijven voor papieren telefoongidsen

Als milieubewuste gemeente kiezen wij samen met FCR Media, de uitgever van goudengids en wittegids, voor een gezamenlijke verdeling van de telefoonboeken.

Gebruikt u de papieren gids niet meer?
Schrijf u dan voor 01/04/2019 uit via https://fcrmedia.be/uitschrijven-boek/.

Bedrijven en adressen opzoeken kan ook ecologisch via www.goudengids.be en www.wittegids.be.

 
Dump je kattenbakvulling niet langs de weg!

Wist je dat je
- kattenbakvulling in de restafvalzak kan stoppen? De zak mag echter niet meer dan 15 kg wegen.
- kattenbakvulling op het recyclagepark kan achterlaten in de container met inert materiaal? Breng je minder dan 1/4m³ binnen, dan is het gratis. Vanaf 1/4 m³, betaal je € 20.
- kattenbakvulling niet mag uitstrooien op onbebouwde percelen of bermen?

 
haal je gratis huisdiersticker in het gemeentehuis

Je kan op het gemeentehuis, bij de dienst bevolking, gratis een huisdiersticker afhalen.
Door deze sticker op het raam of de deur van je woning te kleven, laat je aan de hulpdiensten weten hoeveel én welke huisdieren aanwezig zijn. Zo wil de Vlaamse overheid het aantal huisdieren dat sterft in een woningbrand drastisch verminderen.

 
Openbare werken
Momenteel is er geen informatie beschikbaar over de openbare werken.
Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Gids openingsuren

Op deze link vindt u de openingsuren van handelaars in Groot-Dentergem.

Apotheek van wacht

Check www.apotheek.be
of bel 0903 99 00
voor de dichtsbijzijnde apotheek
met wachtdienst (24/24u).

 

Login